×

coop day

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดงานแถลงข่าวเนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย​ ครั้งที่​ 10 พ.ศ.2562


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดงานแถลงข่าวเนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย​ ครั้งที่​ 10 พ.ศ.2562​ ณ​ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร​ ศรีสอ้าน​ ชั้น​ 5 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัย​ และนวัตกรรม​ 1 เมื่อวันที่​ 24​ พฤษภามคม​ 2562​ ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจาก​ ศาสตราจารย์​ ดร.วิจิตร​ ศรีสอ้าน​ นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย​ และนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ผดุงศักดิ์​ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​ ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน​ ดร.อรสา​ ภาววิมล​ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา​และผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ยุพาวดี สมบูรณกุล​ ประธาน​คณะทำงานฝ่าย​กิจกรรม​พิเศษ​ ร่วมแถลงข่าว

ทั้งนี้งานวันสหกิจศึกษาไทย​ ครั้งที่​ 10 พ.ศ.2562​ จะจัดขึ้นในวันที่​ 6-8​ มิถุนายน​ 2562​ ภายใต้แนวคิด"หนึ่งทศวรรษ​ วันสหกิจศึกษา​ไทย​ สู่อนาคตที่ยั่งยืน" ณ​ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัย​ลักษณ์​ จังหวัดนครศรีธรรมราช